top of page

Opserver - Stack Exchange's Monitoring System


לפני זמן מה צפיתי Webinar שהעביר ברנט PASS SUMMIT 2013.

Why is SQL Server slow right now, לצערי ההקלטה אינו זמינה לציבור הרחב. אך, הרעיון הוא שברנט מציג שם תוכנת ניטור בסיסית(ללא התראות, אבל יכולה לשמש כתוספת נחמדה למסך הנוסף על הקיר) שהקימו החברה של Stack Exchange, ושיחררו אותה לחופשי כOpen Source.

ניתן להורד מכאן -

ניתן לצפות בהרחבה על שיטת העבודה שלהם כאן –

הפעם, הפוסט יסביר שלב אחר שלב כיצד להתקין את הפתרון אצלך בסביבה.

OpServer יודע לנתר מספר פלטפורמות(redis, Elasticsearch וכל הזמן מתווספים עוד). אנו נתרכז בSQL Server.

שלבים מקדימים:

 • וודא שקיים ברשותך Visual Studio - 2012 או גרסה יותר עדכנית.

 • וודא שמותקן אצלך .net 4.6 ומעלה - https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48136

 • אם ברצונך לבסס את הפתרון בצורה נורמאלית, הקם במחשב המארח IIS – יורחב בסוף.

התקנה:

 • הורד את הפתרון -https://github.com/opserver/Opserver

 • פתח את הפתרון בעזרת Visual Studio.

 • בפרויקט מסופקים קבצים לדוגא בעלי סיומת example.*, כאשר נרצה לעבוד עם הקבצים הללו יש למחוק את הסיומת.

לפני –

אחרי –

 • יש להגדיר 2 קבצי עבודה. תחילה נגדיר את תצורת אבטחה אשר נמצא תחת הקובץ –

 • Config/SecuritySettings.config

מכיל כמה ספקים מובנים"

* Active Directory ("AD

* Everyone's an admin" ("alladmin")

* "View All" (the default)

ניתן להוסיף רשתות אופציונליות שיכולו לראות את לוח המחוונים הראשיים ללא צורך באימות בעת השימוש. אפשרות זו שימושית עבור מסכים אוטומטים כמו טלוויזיה במרכז במשרד(MOC).

הגדרות הדוגמא שהגיעו עם הפתרון –

לאחר השינוי –

נכון, זה לא חכם במיוחד להעניק לכל מי שיחפוץ להתחבר הרשאות גבוהות. אך, זה בשביל הדוגמא.

 • קובץ נוסף SecuritySettings.config.example. קובץ להגדרת שרתי SQL Server. הגדרות מהקובץ דוגמא -

לאחר השינוי

בהגדרה שביצעתי, ניתן לראות חלוקה ל2.

2. אינסטנסטים בודדים

הגדרת שרת חדש מתבססת על ההגדרות בברירת המחדל – defaultConnectionString

הוספת שרת חדש יכולה להתבצע רק ע"פ שם השרת. שאר ההגדרות יתבצעו ע"פ המוגדר בברירת המחדל - defaultConnectionString.

ניתן להגדיר שרתי Always On. בתצוגה תוצג חלוקת ה-Availability Groups.

הרשאות בשרת הSQL-

מבחינת עדיפות לפתרון מלא, יהיה נכון לתת משתמש ייעודי לטובת הניטור.

נחזור לפרויקט בVisual Studio

 • יש להגדיר את פרויקט Opserver כ Setup as StartUp Project

 • יש לוודא שקבציי ה Config שבוצע בהם שינויי, מוגדרים לפי ההגדרות הבאות –

לאחר ההגדרות הרצתי Build לוודא תקינות –

הגדרת IIS

לאחר שהצלחנו להגדיר את הפרויקט כהלכה. ניתן להעביר את הפרויקט לכתובת קבועה בתחנת עבודה ולהעביר לשאר חברי הצוות או לאנשים נוספים.

בכדי לבצע זאת, עלנו להגדיר IIS.

תחילה התקן או וודא שמותקן אצלך בתחנה IIS –

בצע על פרויקט OpServer, Publish

ניתן לראות איך בעזרת הלינק הבא –

חשוב, לאחר הפיבלוש וודא שבתיקיית הConfig שפובלשה, קיימים הקבצים שאותם ערכת.

בנוסף, וודא שהתקיה לא מסומנת לקריאה בלבד.

פתח את הIIS,

הקם את הApplication Pool בשם רלוונטי – OpServer, וודא ש.Net נמצאים בגרסה v4.0.

הקם אתר ע"י הפניה לנתיב של הקבצים שפיבלשת- תחת Sites וקשר אותו לApplication Pool שיצרת בסעיף הקודם.

כאשר אתה מקים את האתר וודא שיש לך הרשאות מלאות לתקיה.

ניתן כעת להיכנס לכתובת ברירת המחדל -

http://localhost/

ניתן לראות 2 אפשרויות תצוגה(מבחינת צבעים)

מסך מתזמנים (JOBS)

מסך ניהול וחלוקת זכרון

מסך צפייה בSQL Server error log

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page